Trang chủ / Tag Lưu trữ: Võ Kim Ngân

Tag Lưu trữ: Võ Kim Ngân

Trăng cuối hạ – Y Jang Tuyn

TRĂNG CUỐI HẠ Nhạc: Bùi Quang Ân Thơ: Võ Kim Ngân Dường như em đã gặp anh Vầng trăng, vầng trăng cuối hạ Gần mà xa xôi dường ấy Xa mà tỏa sáng thâu đêm Dường như em đã gặp anh Vầng trăng cuối hạ muộn màng Dắt em đi …

Xem chi tiết »

Beat Trăng cuối hạ – Y Jang Tuyn

TRĂNG CUỐI HẠ Nhạc: Bùi Quang Ân Thơ: Võ Kim Ngân Dường như em đã gặp anh Vầng trăng, vầng trăng cuối hạ Gần mà xa xôi dường ấy Xa mà tỏa sáng thâu đêm Dường như em đã gặp anh Vầng trăng cuối hạ muộn màng Dắt em đi …

Xem chi tiết »
?>